Regulamin

 1. Klient wynajmuje dom na czas określony w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Klient może przebywać w domu oraz na przylegającym terenie wraz z osobami mu towarzyszącymi w liczbie nie większej niż liczba określona w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie posesji po uprzednim potwierdzeniu tego faktu oraz po wniesieniu opłaty: 30zł/dobę za każde zwierzę.
 4. Na terenie posesji można parkować wyłącznie samochody osobowe lub motocykle.
 5. Rezerwacja domu nabiera mocy po wpłaceniu zadatku – 30% ceny.
 6. Zwrot zadatku może nastąpić pod warunkiem, że Klient zgłosi rezygnację co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia okresu najmu w przeciwnym razie wynajmujący traci wpłacony zadatek.
 7. W dniu rozpoczęcia rezerwacji właściciel posesji pobierze od Klienta kaucję w wysokości 500zł (w gotówce) na wypadek pokrycia kosztów ewentualnych szkód/zniszczeń. W przypadku dokonania szkód/zniszczeń kaucja zostanie zatrzymana przez Właściciela. W przypadku braku jakichkolwiek zniszczeń i szkód, kaucja zostanie zwrócona przy wymeldowaniu.
 8. Wydanie kluczy następuje po uiszczeniu pełnej należności za wynajem oraz po przekazaniu kaucji wynajmującemu.
 9. Doba hotelowa trwa od godz. 16.30 w dniu przyjazdu do godz. 11.30 w dniu wyjazdu.
 10. Klient otrzymuje klucze w dniu rozpoczęcia pobytu, które zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy do domu Klient ponosi opłatę w wysokości 200 PLN.
 11. Opłata za korzystanie z sauny wynosi 150 PLN/dzień.
 12. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności właściciela domu.
 13. Klient po przyjeździe zobowiązany jest odebrać dom, tzn. sprawdzić meble, okna, urządzenia znajdujące się w domu i poza nim- udogodnienia. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela domu. Brak uwag ze strony Klienta co do takich uszkodzeń w ciągu 24 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że nie ma on zastrzeżeń co do całego domu, a wszystkie urządzenia, meble, udogodnienia znajdują się w dobrym stanie i są sprawne.
 14. Klient odpowiada finansowo za wszystkie szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek powstałych z jego winy wykonane zostały na jego koszt.
 15. Klient i osoby towarzyszące na własną odpowiedzialność korzystają z domu oraz dostępnych udogodnień takich jak: palenisko do ogniska itp. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za powstałe problematyczne sytuacje.

Zespół Przystanek Podlasie

Kontakt
x